I Danmark er det ikke enten lavere skat eller velfærd, men både og.

Desværre er vores opfattelse imidlertid så gennemsyret af socialistisk tankegang, så langt de fleste tror på, at velfærd kræver skattestigninger.

Dette er dog ikke tilfældet i Danmark. Pga. verdens højeste skattetryk, verdens største offentlige sektor og et af verdens mest lige samfund vil et markant lavere skattetryk skabe højere samfundsværdi og sikre fortsat råd til velfærd. Samtidig vil en anelse større ulighed hæve levestandarden for fattig som rig.

At kommunikere dette budskab kræver politikere som ikke har misundelses genet at tage hensyn til, og som derfor gerne vil gøre en indsats for de svageste i samfundet, selv om man risikerer, at det også vil gavne de bedst stillede.

Meget ofte hører man, at den nuværende regering fører borgerlig politik. Når man kan sige det, må det være fordi, man ikke længere kan huske, hvad borgerlig politik er.

I nullerne så vi VK regeringen føre socialdemokratisk politik, og siden 2011 har den nuværende regering nok ført en politik, som har været mindre socialdemokratisk end VK regeringens, men at kalde den borgerlig er en pæn overdrivelse og noget af en misforståelse.

Det har henledt mange til den vildledelse, at hvis man ønsker borgerlig politik fremover, skal man blot stemme en Socialdemokratisk ledet regering til magten.

Intet kunne være mere forkert. Ægte borgerlig og liberal politik er ikke nogle små justeringer, som man så kalder ”reform amok”.

Ægte borgerlig liberal politik er reel og markant sænkning af de SAMLEDE skatter og afgifter således, at borgere og virksomheder beholder flere af deres egne penge og får større frihed til selv at bestemme, hvordan pengene skal bruges til henholdsvis privatforbrug og investeringer.

Selv om det danske skattetryk forventes lavere i 2020, er det stadig verdens højeste, og alligevel kan ældre ikke komme på toilet og i bad, når de ønsker det.

Derfor er det vigtigt at få en borgerlig regering igen. Men denne gang med stemmer nok til Liberal Alliance, således at LA kan sikre, at en borgerlig regering ren faktisk fører reel borgerlig liberal politik til gavn for både svage og stærke.

Og ja, der er uenigheder i blå blok (dog ikke på et niveau som nærmer sig uenighederne i rød blok), men der er også meget enighed i blå blok – enighed nok til et godt konstruktivt samarbejde.