Meget ofte, senest i Berlingske opinion den 28. juni, hører man, at den nuværende regering fører borgerlig politik. Det kan kun hænge sammen med, at man ikke kan huske, hvad borgerlig politik er, fordi det er så længe siden, at nogen regering har ført borgerlig politik.

I nullerne så vi VK regeringen føre socialdemokratisk politik, og siden 2011 har vi rigtig nok set SRSF regeringen føre en politik, som har været mindre socialdemokratisk end VK regeringens, men at kalde den borgerlig er en pæn overdrivelse og noget af en misforståelse.

Det har henledt mange til den vildledelse, at hvis man ønsker borgerlig politik fremover, skal man blot stemme en Socialdemokratisk ledet regering til magten.

Intet kunne være mere forkert. Ægte borgerlig og liberal politik er ikke nogle små justeringer, som man så kalder ”reform amok”.

Ægte borgerlig liberal politik er reel og markant sænkning af de SAMLEDE skatter og afgifter således, at borgere og virksomheder beholder flere af deres egne penge og får større frihed til selv at bestemme, hvordan pengene skal bruges til henholdsvis privatforbrug og investeringer.

I et land som Danmark vil lavere skatter betyde flere penge til velfærd. Det hænger sammen med, at vi allerede har verdens højeste skattetryk, verdens største offentlige sektor og er et af verdens mest lige samfund. I Danmark vil højere skatteprocenter give lavere provenu.

Men vores opfattelse er så gennemsyret af socialistisk tankegang, så langt de fleste tror på, at velfærd kræver skattestigninger.

Igen og igen ser vi politiske dilemmaer, hvor den trykte og elektroniske presse spørger forskellige politikere om de vil satse på ”lavere skat eller bedre velfærd”, så intet under at de fleste tror, det hænger sådan sammen.

”Problemet” er, at dette dilemma ikke eksisterer i Danmark, fordi vi her befinder os i en situation, hvor det ikke er enten lavere skat eller bedre velfærd, men både og. Lavere skat er ligefrem en forudsætning for fortsat råd til velfærd – i Danmark. Altså en vind-vind situation.

At kommunikere dette budskab kræver ægte og ærlige borgerlige liberale politikere, som ikke har misundelses genet at tage hensyn til, og derfor gerne vil gøre det bedste for de svageste i samfundet, selv om det også vil gavne de bedst stillede.

Og i et land som Danmark er det en skændsel, at ældre ikke kan komme på toilettet, når de beder om det og i bad, når de ønsker det, at handicappede og andre udsatte ikke får tiltrækkelig hjælp osv.

Derfor er det vigtigt at få en borgerlig regering igen. Denne gang med stemmer nok til Liberal Alliance, således at LA kan sikre, at en borgerlig regering ren faktisk fører reel borgerlig liberal politik til gavn for både svage og stærke.