kontakt-top

Mig og politik:

I Danmark har vi verdens største offentlige sektor og verdens højeste skattetryk, til gengæld har vi ikke verdens bedste service.

Samfundet er i dag uhyggeligt overreguleret. Intet er for småt til at blive reguleret af EU eller danske politikere.

Vi behandles som klienter eller ofre, og vi fratages selvstændighed og ansvar, i stedet for skulle politikerne respektere os som individer med sund fornuft, og have tillid til menneskers faglighed og kompetencer, således at en stor del af det overflødige kontroltyranni kunne afskaffes.

Jeg mener som udgangspunkt, at borgere har ret til at bestemme over eget liv, så længe det ikke skader andre mennesker.

Alle skal have mulighed for at blive behandlet på hospitalet og få en uddannelse, og dem der reelt ikke kan klare sig selv skal have hjælp. Men derudover er det op til det enkelte individ at håndtere sin tilværelse.

Jeg er på et stadie i mit liv, hvor jeg har overskud og energi til at give noget tilbage, og mine livs- og erhvervserfaringer giver mig et godt udgangspunkt for at kunne yde mit bidrag til at gøre Danmark til et rigere og friere land. Se mere under menupunkterne ”Personligt” og ”Uddannelse og erfaring”.