Ridehaller – et vigtigt aktiv

Det har fornuftige kommuner heldigvis indset, også Fredensborg kommune. DN burde også være glade i stedet for at udstede advarsler mod ridehaller her i avisen den 27. november. Det er positivt, at Fredensborg kommune har ændret retningslinjerne i den nye kommuneplan.  Tidligere var formålet at friholde landområderne for ridehaller. I stedet kommer nu til at […]

Ridehaller – positivt

Fredensborg: De færreste, og i hvert fald ikke hestefolk, ønsker at spolere naturen. Der skal ikke ligge en ridehal på hver en åben mark. Men jeg håber, at næste forslag til kommuneplan 2013 vil indeholde mere moderne og tidssvarende retningslinjer, således at hensynet til naboer og landskab, bliver det primære argument for evt. afslag på […]

Hestefolk (og andre) sjofles af kommunen

Hestefolk (og andre) sjofles af kommunen! På byrådsmødet i Fredensborg mandag den 29. april oplevede jeg, hvor magtesløse borgerne står over for kommunens sagsbehandling. Selv når man vil foretage investeringer for egne midler, på egen grund. Investeringer som endda bidrager positivt til kommunens økonomi, og som tiltrækker fl ere borgere. To ansøgninger om udvidelse af […]

Radikale Venstre forstår ikke analyse

Radikale Venstre forstår ikke analyse! Større offentligt forbrug og større skattetryk er ikke nødvendigvis lig med bedre service. Danmark har verdens største offentlige sektor og verdens højeste skattetryk, men har vi verdens bedste service? Liberal Alliance ønsker, at skattekronerne skal bruges på reel service, og ikke på bureaukrati.  Jeg skrev her i Uge-Nyt den 5. […]