Skal kommunen bestemme antallet af ridehuse? På baggrund af mit tidligere indlæg her i avisen: ‘Hestefolk (og andre) sjofles af kommunen’, har SF skrevet et svar, hvor de giver udtryk for, at min udlægning ikke er fair, fordi plan- og klimaudvalget behandler sagerne med udgangspunkt i Kommuneplanen.

Jeg forstår meningen, men er ikke enig. Det er ingen undskyldning. Det er politikerne, som har udarbejdet Kommuneplanen, og det er politikerne, som tolker Kommuneplanen. Hvis der ikke kan etableres ridehaller inden for rammerne af den nuværende Kommuneplan, bør planen revideres. Planen bør, inden for planlovens rammer, formuleres så det i videst muligt omfang kun er en saglig og objektiv vurdering af hensynet til miljø, natur og landskab, der kan begrunde et afslag.
Kommunen bør ikke vurdere, om borgeren har brug for et ridehus. Det svarer til, at kommunen ved ansøgning om bygning af en ny spisestue ønsker at vurdere, hvor mange spisestuer “vi” har i kommunen, og hvor mange “vi” har behov for.
I Fredensborg Kommune er der stadig mange små landbrug, og de drives ofte med hestehold. Disse hestehold risikerer man at fordrive, hvis ikke vilkårene for driften er til stede, herunder ridehaller. Alternativt vil disse ejendomme stå som tomme ruiner, da der ikke længere er økonomi i små landbrug.
I Danmark udgør den afledte omsætning af den danske hestesektor ca. 25 mia.kr. og ca. 21.000 fuldtidsstillinger. I Fredensborg kommune er koncentrationen af heste meget høj, og branchen har derfor stor betydning for skatter og beskæftigelse i Fredensborg.
Der er mange grunde til at respektere hestefolkets ønske om at investere i kommunen for egne midler og på egen grund. Investeringer som endda bidrager positivt til kommunens økonomi, og som tiltrækker flere borgere.