Det danske problem og dagpenge. Direktøren for AK-Samvirke, Verner Sand Kirk, repræsenterer 26 statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark.

I Børsen den 7. maj citeres han for, at skærpelsen af genoptjeningskravet fra 26 uger til 52 uger, ikke nødvendigvis øger beskæftigelsen.

Man risikerer endda den modsatte effekt, fordi “folk” ikke mener, at det “nytter noget”, hvis man alligevel anser det for urealistisk at opnå 52 uger, og derved fornyet ret til dagpenge.

Hvis denne argumentation er rigtig, må det være det samme som at sige, at disse mennesker ikke mener, at formålet med at arbejde er at forsørge sig selv, men udelukkende at opnå fornyet ret til offentlig forsørgelse.

Altså bekræfter Verner Sand Kirk det store problem i Danmark, nemlig at alt for mange spekulerer i offentlig forsørgelse, og at det ikke kan betale sig at arbejde.

Ideen om at lade sig inspirere af de svenske dagpengeregler er positiv, men debatten savner det element, der omhandler dagpengesatsen. Man hører kun om optjenings- og dagpengeperiode. Alle tre elementer er lavere i det svenske system, og ifølge DA vil et lignende system i Danmark betyde 270.000 færre på offentlig forsørgelse.