2030-Klimaplan (Klimatale ang. Folketingsvalget 2019)

Ingen tvivl om, at klimaudfordringerne præger vores tid og kalder på nye løsninger. Og i Liberal Alliance tager vi medansvar for at løse klimaudfordringerne.

Jeg er derfor stolt over, at Liberal Alliance har udarbejdet en meget meget seriøs klimaplan. En plan med konkrete løsninger og ikke bare luftige målsætninger. Problemerne løses ikke med målsætninger uden handling.

Vores klimapolitik er baseret på fornuft og teknologi, og så er den finansieret.

Klimaudfordringerne skal løses på baggrund af viden og teknologisk udvikling. Ikke ved at overdynge danskerne med nye afgifter og regulering, som alligevel ikke gavner klimaet, men blot gør det dyrere at være dansker.

Vi skal ikke bombe os selv tilbage til middelalderen. Vi skal nyde livet og leve som mennesker i en moderne verden. Verden ligger for vores fødder, og vi skal rejse ud i verden også med fly, og det skal være muligt for alle – ikke kun dem som tjener mest.

Og voksne mennesker og politikere har ansvar for, at vi ikke skræmmer unge mennesker fra vid og sans. Verden er IKKE ved at gå under. Men udfordringerne skal tages alvorligt. Problemet er, at vi ikke har alle teknologierne endnu, derfor skal vi forske og satse på teknologisk udvikling. Når vi først har opfundet CO2 fri flybrændstof, kan vi alle flyve alt det vi vil. Det er den vej vi skal gå, i stedet for at bilde folk ind, at man skal lide afsavn og skrue tiden tilbage. Nyd livet i en moderne verden, så redder vi klimaet ved forskning og teknologisk udvikling i stedet for.

Derfor skal vi bruge mange penge på forskning. Liberal Alliance har afsat 37 mia. kr. til forskning i samfundsøkonomisk grøn omstilling. Det er seks gange så meget, som der bruges i dag.

Vi mener, at alle lande bør afsætte 0,2 pct. af BNP hvert år til forskning i grøn omstilling.

Desuden vil vi nedsætte el-afgift og elvarmeafgift til det laveste i EU. I dag er 64 pct. af den danske elproduktion fra vedvarende energi, og med den nyeste aftale som LA er med i, bevæger vi os mod 100 pct.

Vi vil afskaffe registreringsafgiften på grønne biler

Og øge støtten til energieffektiviseringer og energirenoveringer. (500 mio.kr.)

Vi ønsker en ny klimalov med en klima-økonomisk råd, så vi kan få konkrete løsninger på klimaudfordringerne og en samfundseffektiv og samfundsøkonomisk grøn omstilling.

I alt har vi afsat 85 mia.kr. frem mod 2030 til grøn omstilling. Finansieret og baseret på gennemregninger fra Finansministeriet.

Vores konkrete initiativer vil sammen med regeringens udspil reducere CO2 udslippet med 62,3 pct. ifølge DTU. Det er meget tæt på de 66,2 pct. som DTU siger bør være målet for 2030, hvis vi skal leve op til Paris aftalen. Den lille forskel skal nås via mere forskning.

Konkret, ambitiøs og finansieret. Det er Liberal Alliances klimaplan.

Ha en rigtig god weekend, nyd livet og værdsæt at vi lever i en moderne verden.

Tak for ordet.