politik-top

Vækst, Velstand OG Velfærd

Et godt velfærdssamfund som det danske koster mange penge. Det kan kun finansieres gennem vækst i det private erhvervsliv, som derved skaber velstand og skattegrundlag. Derfor er bedre erhvervsvilkår for danske virksomheder vigtige for borgere, samfund og stat.

Man kan sige, at Velfærd forudsætter velstand. Velstand forudsætter vækst i det private erhvervsliv. Vækst forudsætter bedre erhvervsvilkår. Ud over nedenstående er Bedre erhvervsvilkår er også Fair og lige konkurrence, Mere offentligt-privat samarbejde (OPS), Frit valg.

 

Bedre erhvervsvilkår.

For mange ressourcer bruges på bureaukrati i stedet for på innovation, udvikling, vækst, personalefokus og kundepleje. Mange processer bør gøres meget mere enkle og mindre ressourcekrævende. Kort sagt Mindre bureaukrati. Desuden er det nødvendigt, at Skatter og Afgifter er konkurrencedygtige og rimelige. Monopoler, såvel offentlige som private, bør undgås.

 • Mindre bureaukrati på alle fronter. Et eksempel kunne være en bestemmelse, der betyder, at virksomheder kun skal registrere oplysninger et sted, så må diverse myndigheder hente dem fra dette ene sted, og selv bearbejde dem til den form og struktur, som den enkelte myndighed har brug for.
 • Konkurrencedygtige og rimelige skatter og afgifter for at sikre eksport og eksportindtægter. Og samtidig sikre en rimelighed overfor virksomheder og borgere.
 • Ingen monopoler. Såvel offentlige som private monopoler er skadelige for konkurrence, kvalitet og priser, hvilket giver mindre at vælge imellem, højere priser og dårligere kvalitet. Nye og mindre virksomheder kan have for svært ved at komme ind på et givent marked.

 

Mere offentligt-privat samarbejde (OPS).

Meget mere samarbejde mellem det offentlige og private aktører vil gavne samfundet. Ofte inddrages private aktører på velfærdsområdet meget sent i processen og ofte først som nødløsning, når det offentlige ikke selv kan levere. En mere proaktiv inddragelse kunne give bedre kvalitet, lavere omkostninger, bedre skattegrundlag og dermed være til gavn for hele samfundet.

 • Proaktiv inddragelse af private aktører og ikke kun som nødløsninger.
 • Især på sundheds-, ældre- og socialområdet er der behov for, at det private betragtes som en naturlig samarbejdspartner, der inddrages fra start og ikke som sidste ”nødløsning”. Ved en proaktiv tilgang kan der opnås bedre og billigere løsninger for borgere, samfund og stat.
 • Tilbud, afregninger og ikke mindst kvalitet skal kontrolleres, som ved enhver handel og transaktion.

 

Fair og Lige konkurrence.

Det er et stort problem, når stat, region og kommune med skattekroner i ryggen, konkurrerer med private virksomheder. Ved alle opgaver burde man stille spørgsmålet, hvor opgaverne løses bedst. Og svaret bør altid besvares med udgangspunkt i Fair og Lige konkurrence.

 • ALLE udgifter skal medregnes i de offentlige udregninger ved udbud og priskontrol – også de indirekte.
 • OECD-anbefalinger bør følges, når priser udregnes i det offentlige.
 • Velfærdsområdet (sundhed-, ældre-, socialområderne) bør også have adgang til den uvildige klageinstans.
 • God og let tilgængelig information til alle borgere om ALLE valgmuligheder – også de private.
 • Visitering og henvisning af borgere som ikke ønsker frit valg, hvis man f.eks. ikke har overskud til selv at vælge, skal ske ligeligt til offentlige som private aktører.
 • Godkendelses- og kontrolrutiner bør være ens for private som offentlige instanser.
 • Tilbud, afregninger og ikke mindst kvalitet skal kontrolleres, som ved enhver handel og transaktion.
 • OBS på at private skal stå klar med kapacitet uden at være sikret ordre.

 

Frit valg.

Alle – ikke kun de bedst stillede, bør have ret og mulighed til selv at bestemme hvor man vil bo, hvem der skal komme i ens hjem, hospital, skole, bosted. Men frit valg kræver, at der er noget at vælge imellem, og at man kender til ens valgmuligheder. Samt at pengene følger borgerne.

 • Frit valg kræver, at der er noget at vælge imellem. Altså private aktører på markedet. Dette forudsætter Fair og lige konkurrence, Offentligt privat samarbejde, Bedre erhvervsvilkår.
 • Private aktører på markedet er en forudsætning for det frie valg. Uden private aktører at vælge imellem er der kun det offentlige monopol.
 • Fair og lige konkurrence er en forudsætning for at private aktører kan overleve.
 • Offentligt privat samarbejde betyder mere konkurrence og dermed bedre kvalitet og bedre priser. Især hvis det sker proaktivt og ikke kun som nødløsninger.
 • Information til borgerne om deres valgmuligheder er en forudsætning for det frie valg.
 • Pengene skal følge borgerne, hvis alle skal have mulighed for frit valg, og ikke kun dem som kan betale ekstra for private tilbud (ud over hvad de allerede har betalt for offentlige tilbud over skatten).