vækst velstand og velfærd

May-Britt Kattrup

Vækst, Velstand og Velfærd

Vækst, Velstand OG Velfærd

Et godt velfærdssamfund som det danske koster mange penge. Det kan kun finansieres gennem vækst i det private erhvervsliv, som derved skaber velstand og skattegrundlag. Derfor er bedre erhvervsvilkår for danske virksomheder vigtige for borgere, samfund og stat.

Læs mere

Bedre erhvervsvilkår

For mange ressourcer bruges på bureaukrati i stedet for på innovation, udvikling, vækst, personalefokus og kundepleje. Mange processer bør gøres meget mere enkle og mindre ressourcekrævende. Kort sagt Mindre bureaukrati. Desuden er det nødvendigt, at Skatter og Afgifter er konkurrencedygtige og rimelige. Monopoler, såvel offentlige som private, bør undgås.

Læs mere

Mere offentligt-privat samarbejde (OPS)

Meget mere samarbejde mellem det offentlige og private aktører vil gavne samfundet. Alt for ofte inddrages private aktører på velfærdsområdet meget sent i processen og ofte først som nødløsning, hvis det offentlige ikke selv kan levere. En mere proaktiv inddragelse kunne give bedre kvalitet, lavere omkostninger, bedre skattegrundlag og dermed være til gavn for hele […]

Læs mere

Fair og Lige konkurrence

Det er et stort problem, når stat, region og kommune med skattekroner i ryggen, konkurrerer med private virksomheder. Ved alle opgaver burde man stille spørgsmålet, hvor opgaverne løses bedst. Og svaret bør altid besvares med udgangspunkt i Fair og Lige konkurrence.

Læs mere

Frit valg.

Hvis alle borgere – ikke kun de rigeste – skal have frit valg, kræver det, at der er noget at vælge imellem, og at borgerne kender til deres valgmuligheder samt, at pengene følger borgerne. Frit valg kan være selv at bestemme, hvem der skal komme i ens hjem, hvor man vil behandles, hvor vores børn […]

Læs mere

Seneste artikler

2030-Klimaplan (Klimatale ang. Folketingsvalget 2019)

2030-Klimaplan (Klimatale ang. Folketingsvalget 2019)

Ingen tvivl om, at klimaudfordringerne præger vores tid og kalder på nye løsninger. Og i Liberal Alliance tager vi medansvar…
Folketingsmedlem og tidligere eliterytter

Folketingsmedlem og tidligere eliterytter

Evnen til at bevæge sig op af den sociale rangstige er svækket de seneste 18 år. May-Britt Kattrup (LA) er en af dem…

Ret til egen krop gælder også rugemødre.

Ret til egen krop gælder også rugemødre.

Hvorfor skal danske familier tage til udlandet for at få et ønskebarn, når de kunne gøre det i Danmark?

Ligestillingen er gået for vidt – Det er virkelig en dårlig idé.

Ligestillingen er gået for vidt – Det er virkelig en dårlig idé.

Hvorfor er det lige, at hver gang man skal fremme kvindernes sag, skal man gøre det via tvang? Tvinge dem ind i erhvervslivet og…