vækst velstand og velfærd

May-Britt Kattrup

Vækst, Velstand og Velfærd

Vækst, Velstand og Velfærd

Velfærd forudsætter Velstand. Velstand forudsætter Vækst, og vækst forudsætter bedre erhvervsvilkår. Eller sagt på en anden måde. Velfærd koster mange penge, og de kan kun komme fra vækst i det private erhvervsliv. Og vækst i det private erhvervsliv kan kun ske, hvis vilkårene er gode nok, mere offentligt-privat samarbejde (OPS), hvis der er fair og […]

Læs mere

Bedre erhvervsvilkår betyder bl.a.:

Mindre bureaukrati. For mange ressourcer bruges på bureaukrati i stedet for på innovation, udvikling, vækst, personalefokus og kundepleje. Mange processer bør gøres mere enkle og mindre ressourcekrævende. F.eks. bør virksomheder kun skulle registrere oplysninger et sted, så må diverse myndigheder hente dem fra dette ene sted, og selv bearbejde dem til den form og struktur, […]

Læs mere

Mere offentligt-privat samarbejde (OPS).

Alle opgaver der kan udføres af private aktører bør udføres af private aktører. Det skal ske proaktivt og ikke kun som nødløsninger. Især på sundheds-, ældre- og socialområdet er der behov for, at det private betragtes som en naturlig samarbejdspartner, som inddrages fra start og ikke som sidste ”nødløsning”. Ved en proaktiv tilgang kan der […]

Læs mere

Fair og lige konkurrence.

Ved udbud og priskontrol skal det offentlige medregne ALLE udgifter – også de indirekte. Priser i det offentlige bør udregnes efter OECD anbefalinger. Velfærdsområdet bør også have adgang til den uvildige klageinstans. Borgerne bør have lige god information om ALLE valgmuligheder – også de private. Borgere som ikke ønsker frit valg, hvis man f.eks. ikke […]

Læs mere

Frit valg.

Borgere, der ønsker det, bør selv kunne vælge, hvem der kommer i deres hjem, hvor de vil behandles, hvor deres børn skal passes og gå i skole, hvor man vil bo, når man bliver gammel, eller hvilket bosted man foretrækker. Frit valg skal ikke kun være for dem, som har råd, men for alle. Pengene […]

Læs mere

Seneste artikler

Kattrup og LA: Løber man når det er svært opnår man intet

Kattrup og LA: Løber man når det er svært opnår man intet

May-Britt Kattrup har ikke opgivet drømmen om igen at komme i Folketinget. Foto: Fred Jacobsen Efter valgnederlaget beskæftiger May-Britt Kattrup…
2030-Klimaplan (Klimatale ang. Folketingsvalget 2019)

2030-Klimaplan (Klimatale ang. Folketingsvalget 2019)

Ingen tvivl om, at klimaudfordringerne præger vores tid og kalder på nye løsninger. Og i Liberal Alliance tager vi medansvar…
Folketingsmedlem og tidligere eliterytter

Folketingsmedlem og tidligere eliterytter

Evnen til at bevæge sig op af den sociale rangstige er svækket de seneste 18 år. May-Britt Kattrup (LA) er en af dem…

Ret til egen krop gælder også rugemødre.

Ret til egen krop gælder også rugemødre.

Hvorfor skal danske familier tage til udlandet for at få et ønskebarn, når de kunne gøre det i Danmark?