Alle mine mærkesager:

Lavere skatter OG bedre velfærd

Velfærd koster penge, og de kan kun komme fra vækst i det private erhvervsliv. Alle anerkendte økonomer er enige om, at lavere skatter giver vækst og gavner samfundsøkonomien. Desuden er det kun rimeligt,
at danskerne får lov at beholde flere af deres egne hårdt tjente penge.

Jeg vil bl.a. kæmpe for, at de første 7.000 tjente kroner hver måned skal være helt skattefri, ingen topskat, lavere selskabsskat og afskaffelse af arveafgift. Alt er fuldt finansieret OG det vil betyde bedre velfærd samt mere frihed.

Vækst, velstand OG velfærd.

Bedre vilkår for patienter og ansatte i sundhedsvæsenet.

Bedre arbejdsvilkår for sygeplejersker og læger. Bedre behandling for patienter. Vi skal vise tillid til sundheds-personalet, tiden skal bruges på patienter og ikke unødig kontrol.

Jeg ønsker at afskaffe Sundhedsplatformen, forbedre Akuttelefonen 1813, et ekstra akutberedskab i Nordsjælland, nedlægge regionsrådet.

Bedre sammenhæng mellem hospital og kommune når patienter udskrives. Behandlingsgarantier skal overholdes via obligatorisk oplysning til patienter om frit valg – pengene følger patienten. Større patientsikkerhed, kortere ventetid og færre genindlæggelser. Også i psykiatrien.

Vækst, Velstand OG Velfærd.

Bedre vilkår for erhvervslivet

Mange virksomheder klarer sig godt, men vi skal have færre administrative og skattemæssige byrder. Efter valget håber jeg, at Liberal Alliance kan få flertal for reformer, som vil skabe øget arbejdsudbud og nødvendig udenlandsk arbejdskraft.

Jeg vil arbejde for, at virksomheder kun skal indregistrere et sted, og så må de forskellige myndigheder hente det, de har brug for herfra. De første 7.000 tjente kroner hver måned skal være
helt skattefri, ingen topskat, lavere selskabsskat, afskaffelse af arveafgift samt bedre mulighed for brug af medarbejderaktier.

Vækst, velstand OG velfærd.

Bedre infrastruktur

I Nordsjælland går det godt. Her er dejligt at bo og godt at drive virksomhed, men vi spilder alt for mange timer på at holde i kø. Mange steder kunne vi ønske os bedre infrastruktur og vi må derfor prioritere.

Jeg har længe kæmpet for en forlængelse af Hillerødmotorvejen og Frederikssunds-motorvejen, og derfor er det en glæde, atvi nu har fundet midler til disse projekter samt omlægning af rundkørsel til lyskryds i Kregme. Det glæder mig samtidig, at det nu også er regeringens ønske at arbejde på yderligere indsnævring af Ring 5 i Nordsjælland. Alt det og meget mere vil jeg arbejde videre på, hvis du stemmer på mig.

Vækst, Velstand OG Velfærd.


Mindre Bureaukrati

Liberal Alliance vil effektivisere med 1,5% om året. Så bliver den danske offentlige sektor den tredje største i verden. Ingen skal fyres. Det skal ske ved naturlig afgang. Og ingen skal løbe stærkere.

Når overflødig kontrol og registrering afskaffes, bliver der tid til borgerne. Vi skal stole på offentligt ansatte og lade dem udføre det arbejde de er uddannede til, ansat til og gode til. De skal inddrages i arbejdet med at indføre smartere arbejdsgange. Det er dem, som kender hverdagen og rutinerne.

Vi har verdens højeste offentlige forbrug, verdens næststørste offentlige sektor og derfor også verdens højeste skattetryk (skatter og afgifter i procent af BNP). Men vi får ikke verden bedste service eller velfærd for pengene. Det skal vi lave om på.

Selv regeringens produktivitetskommission siger, at der kan effektiviseres i den offentlige sektor uden, at det går ud over service. Ingen siger, at det bliver nemt, men hvis viljen er til stede, er det muligt.

Når man ser på, hvordan pengene bruges, er det ikke så svært at tro på regeringens produktivitetskommission. GPS bycykler til 88 mio.kr., 2 skøjtehaller i samme kommuner til over 70 mia.kr., sygeplejersker registrerer så meget overflødigt, at det svarer til 2.461 fuldtidsstillinger, som i stedet kunne være brugt på patienter. Skrottede IT systemer 2 mia.kr., IC4 7 mia.kr. socialrådgiver bruger 80% af deres tid på rapportering osv.

Hvis alle kommuner var lige så effektive som Vejle og Frederiksberg, ville der være ca. 25 mia.kr. mere til rådighed.

Otte lande i verden har bedre velfærd end Danmark, og alle otte har en mindre offentlig sektor og lavere skattetryk. Hvorfor ikke Danmark?

Øget bundfradrag

De første 7.000 kr. du tjener hver måned skal være skattefri også fri for de 8% AMBI. Det betyder 20.000 kr. mere udbetalt til alle i arbejde.

Ingen skal forsørge staten, før end man kan forsørge sig selv. Alt for mange familier har en meget stresset hverdag bl.a., fordi de skal aflevere alt for stor en andel af deres indkomst til skat.

Og så skal det kunne betale sig at arbejde.

Aktive indvandrere

Alle der ønsker en plads på arbejdsmarkedet i det danske samfund, og som har respekt for demokrati og danske værdier skal være mere end velkomne. Men man skal have et arbejde i Danmark FØR, end man kan blive registreret her. Og man skal arbejde og betale skat i Danmark i sammenlagt 5 år før end, man kan trække på det danske sociale system. I de 5 år skal en sundhedsforsikring være obligatorisk.

Jeg går ind for fri bevægelighed af arbejdskraft men ikke fri bevægelighed af danske sociale ydelser.

Kriminelle indvandrere skal udvises øjeblikkeligt.

Flygtninge har en forfærdelig tilværelse og dem skal vi hjælpe så godt vi kan. Det gør vi bedst i nærområder. Der kan vi hjælpe mange flere, og der kan vi også hjælpe de svageste, som ikke har mulighed for at komme til Danmark for at få hjælp.

Eksisterende konventioner skal overholdes, og er de ikke tidssvarende, skal de ændres.

Sund konkurrence

Frit sygehusvalg fra dag ét. Danskerne skal frit kunne vælge sygehus i hele EU – også i Danmark -hvilket ikke er tilfældet i dag.

Ifølge EU’s patientmobilitetsdirektiv har alle danskere siden 1. januar 2014 kunne vælge et privat hospital i hele EU men ikke i Danmark? Det frie valg gælder fra dag et, uanset ventegarantier og ventetider. Muligheden gælder for alle ambulante behandlinger og for visse andre udvalgte behandlinger.

Behandlingen refunderes i Danmark med den gennemsnitlige takst (DRG). Rejse og ophold dækkes ikke.

Men selvfølgelig bør det frie valg også gælde i Danmark fra dag ét uden hensyn til ventetider og garantier. Det er meget mere bekvemt for mange patienter, og hvorfor skal vi sende skattekroner og arbejdspladser til udlandet, hvis vi kan selv?

Men skal det fungere i virkeligheden, er det nødvendigt med oplysning og let tilgængelig information. Læger og hospitaler skal informere om mulighederne, ligesom det skal være nemt at finde på nettet. Der kunne f.eks. være en liste over godkendte hospitaler med bedømmelser af f.eks. 5 udvalgte kriterier. Det kunne være helbredelsesprocent, genindlæggelse, komplikationer, ventetid, pris (hvis den overstiger DRG, skal man selv betale resten), evt. ventetid.

Et frit valg vil skabe mere konkurrence, bedre og billigere produkter, og derved bedre service for patienter. Samtidig vil det skabe mere lighed, da det ikke kun er dem, som har råd til det, der har mulighed for at vælge den bedste løsning.

Se særskilt arbejdspapir for yderligere information. (Link kommer snart)

Drop Ring 5

Ring 5 er primært et svensk ønske om at komme hurtigere fra Stockholm til Hamborg. Den vil koste 50 mia.kr. og pløje ned igennem den smukke nordsjællandske natur. Det vil skabe meget gennemkørende trafik, men vil ikke nævneværdigt løse de trafikproblemer, som findes i Nordsjælland.

Og de skal løses. Derfor bør Hillerød- og Frederikssundsmotorvejene gøres færdige og forlænges til henholdsvis Hillerød og Frederikssund. Det vil også lette trafikken andre steder, f.eks. på Isterødvejen og Helsingør motorvejen.

Ligeledes bør Kystbanen gøres mere driftssikker, så man er sikker på, hvornår toget afgår, og hvor lang tid turen tager.