“Det Danmark du kender”

”Det Danmark du kender”:

Bureaukrati og ideologi giver syge mennesker dårligere behandling og koster samfundet mange penge.

Ifølge EU’s patientmobilitetsdirektiv kan du nu vælge at komme i ambulant behandling på et privat hospital i udlandet betalt af det offentlige i Danmark, men du kan ikke vælge et dansk privat hospital.

Det har ikke været muligt at finde en rationel forklaring herpå, men kun en årelang ideologisk kamp mod brug af privat hospitaler. En kamp anført af Socialdemokratiet, som har medført store ulemper og høje omkostninger for patienter og samfund.

Få patienter har overskud og mulighed for at finde et udenlandsk egnet hospital, da informationen er ikke eksisterende eller meget dårlig. Dernæst skal de selv lægge ud for omkostninger forbundet med behandling, søge refundering, selv afholde omkostninger for rejse og evt. ophold. Og da de ikke har mulighed for at vælge et dansk hospital fra dag ét, affinder de fleste sig derfor med lange offentlige ventetider og dermed lange perioder med smerte, ubehag og manglende arbejdsevne.

Manglende brug af danske privathospitaler koster samfundet mange penge, ikke kun fordi de er meget billigere end det offentlige, også når man tager højde for de forskellige vilkår, men også fordi vi går glip af mange private arbejdspladser, indtægter fra udenlandske patienter, og ikke mindst fordi at for hver dag ventelister nedbringes, vokser Danmarks BNP med 30 mio.kr. og staten tjener 17 mio.kr. (Dansk Erhverv).

Det Danmark vi ønsker skal have frit sygehusvalg fra dag et, offentligt som privat, uafhængigt af offentlige garanterede ventetider. Muligheden skal gælde alle ambulante behandlinger og alle godkendte hospitaler – også i Danmark. Det skal være skattefinansieret, så det ikke kun er dem, som har råd, der kan vælge den bedste løsning. Der skal være brugervenlig og nem adgang til informationer om såvel danske som udenlandske løsninger. Alle skal have lige mulighed for god og hurtig behandling.