I 1970 havde Danmark verdens fjerde bedste sundhedsvæsen, i dag har vi bare lange ventetider, patienter på gangene, og op til 5.000 unødige dødsfald om året.

En væsentlig årsag er et enormt bureaukrati og et vanvittigt kontroltyranni. Ifølge ”Dagens Medicin” bruger landets hospitalssygeplejersker 12,5 mio. timer om året på dokumentation. De siger selv, at ¼ af disse timer kan skæres væk, hvis man fjernede alt dobbeltarbejde og leverede ordentlige IT-løsninger. Det vil sige, at man kunne få 3 mio. timer mere til patientbehandling, svarende til 2.000 sygeplejersker, uden at ansætte flere. Yngre læger bruger kun ¼ af deres tid på patienter.

Det giver dårligt arbejdsmiljø og stresset personale.

Hvis jeg bliver stemt ind i Regionsrådet, vil jeg arbejde for, at tilliden kommer tilbage til personalet, afskaffe unødvendig registrering, og kun måle på relevante lægelige forhold samt patienttilfredshed. Mere tid til patienterne og mindre tid til papir.