I kommunalvalgkampen overses det næsten, at der også er regionsvalg til vores 5 regioner. Men Regionsrådene forvalter hvert år ca. 100 mia. kroner, og mindst 90% bruges i sundhedssektoren, og det er ikke ligegyldigt, hvem der forvalter dette store budget.

De politikere, som bliver valgt ind i Regionsrådet, bestemmer ventetiden på behandling, inkl. ventetiden i akutmodtagelse, hvor mange patienter der skal ligge på gangene, og hvilken behandlinger der bliver tilbudt.

Sundhedsvæsen. I 1970 havde Danmark det 4. bedste sundhedsvæsen. I dag er vi placeret som nr. 31-65 afhængig af, hvilke faktorer der måles på. Personalet er stressede og har dårlige arbejdsvilkår. 100.000 patienter får hvert år en infektion, som ikke har noget at gøre med det, de er blevet indlagt for. 1.000-5.000 patienter dør årligt pga. af fejl. Til sammenligning dør 216 årligt i trafikken.

Løsninger: Især 3 tiltag kan forbedre disse nedslående statistikker.

1. Få bugt med kontroltyranniet. Yngre læger bruger kun 25% af deres tid på patienter, resten bruges på overflødig registrering. Sygeplejersker bruger 12,5 mio. timer på registrering. Ifølge dem selv er 3 mio. af disse timer unødvendige. Det svarer til 2000 sygeplejersker på fuld tid.

2. Udlicitering og konkurrence. Sundhedsydelser bør købes, hvor de er bedst og billigst. Såvel det privat som det offentlige skal byde på opgaverne. I Sverige lod man det private firme CAPIO overtage driften af et offentligt hospital. Det gav en besparelse på 30% svarende til 100.000 flere behandlinger for samme budget.

3. Eksisterende sygehuse skal ikke lukke før nye er klar. Siden 2007 har regionerne nedlagt hver 5. sygehusseng,svarende til 3.000 sengepladser. Det har medført at hver 3. medicinske afdeling har overbelægning året rundt.

May-Britt Kattrup – www.kattrup.dk

Kandidat til Region Hovedstaden for Liberal Alliance