Effektivisering og service

Effektivisering og nedskæringer er ikke det samme, men sådan omtales det ofte. Effektivisering betyder at få mere for pengene og er ikke pr. definition lig med dårligere service. Derimod giver nedskæring uden samtidig effektivisering dårligere service. Den siddende regering har fyret mange tusinde mennesker i det offentlige uden at effektivisere. Derfor er serviceniveauet flere steder faldet og har medført mere stress og ringere arbejdsforhold.

Men uanset farven på skiftende regeringer har den danske offentlige sektor en meget lav effektivitet, ikke kun sammenlignet med den private sektor, men også sammenlignet med offentlige sektorer i andre lande. Det skyldes bl.a. overflødig registrering, dårlige offentlige indkøb og tåbelige projekter for borgernes skattekroner.

Her er gengivet nogle få eksempler: Ernæringsscreening efter to timers indlæggelse, tryksårsscreening efter 5 timers indlæggelse, flere identiske registreringer på samme patient i forskellige systemer, afståelse for brug af private MR scanninger, selv om de kunne fås til langt under halv pris, fem udfyldte formularer for et par støttestrømper, syv mia. kr. til IC4 tog som ikke kan bruges, skrottede IT projekter for to mia. kr., GPS bycykler til 88 mio. kr.

Ifølge dansk sygeplejeråd bruger sygeplejersker 14,4 mio. timer på registrering. Heraf fire mio. timer på overflødig registrering. Det svarer til 2.461 fuldtidsstillinger, som kunne være brugt på service.

Sagsbehandlerne i jobcentrene bruger 45 minutter af hver arbejdstime på at kontrollere og dokumentere deres indsats i stedet for at tale med ledige. Socialrådgivere bruger 80 pct. af deres tid på rapportering.

Listen kunne fylde resten af avisen.

Derudover er mere konkurrence på de offentlige ydelser og yderligere inddragelse af det private erhvervsliv en væsentlig del af opskriften på en mere effektiv offentlig sektor.

Regeringens produktivitetskommission siger, at der kan effektiviseres med 1% årligt over de næste 10 år – uden at det går ud over serviceniveauet. Liberal Alliance vil gerne følge kommissionens anbefalinger. Ingen skal fyres, men i takt med effektiviseringen vil vi ansætte færre folk. Hver gang 20 finder andet arbejde eller går på pension, vil vi ansætte 17 nye. Det giver 92.000 færre ansatte over 10 år uden, at det går ud over service, fordi det sker samtidig med effektivisering.

Effektivisering skal ske i samarbejde med de ansatte. De kender hverdagen og rutinerne og ved bedst, hvordan arbejdsgange kan gøres smartere, og hvilke registreringer, der er overflødige.

Vejle sygehus har effektiviseret med to procent om året og er alligevel kåret til Danmark bedste sygehus otte år i træk. Synlig ledelse, tillid og ansvar, bonus og belønning har været nogle af de afgørende faktorer.

Hvis alle kommuner bliver lige så effektive som Vejle og Frederiksberg, ville det frigøre ca. 25 mia.kr.

Jeg vil gerne spørge hvorfor den offentlige sektor i Danmark ikke skulle kunne blive lige så effektiv som i mange andre lande? Vi har i dag verdens næstestørste offentlige sektor. Flere andre lande med en mindre offentlig sektor og et lavere skattetryk har bedre service og velfærd end Danmark.