Skal danske hospitaler være lige så gode som udenlandske?
I 1970 havde Danmark det fjerde bedste sundhedsvæsen i verden, i dag ligger vi godt ned af rangstigen på en 31. – 65. plads, afhængig af hvilke kriterier vi måler på.

Vi har verdens højeste skattetryk, til gengæld har vi ikke verdens bedste service.

To af årsagerne er bureaukrati og manglende udlicitering.

Yngre læger bruger kun 25% af deres tid på patienter, og sygeplejerskerne siger selv, at de uden problemer for patientsikkerheden kunne bruge 3 mio. timer mindre årligt på rapportering og dobbeltregistrering. 3 mio. timer som i stedet kunne bruges på patienter uden ekstra omkostninger.

Vi skal have tilliden tilbage til læger og sygeplejersker, så de kan beskæftige sig med patienter i stedet for med computere og papir.

Langt højere grad af udlicitering ville kunne give meget bedre service. I Sverige lod man et privat firma overtage driften af et offentligt hospital. Det gav en besparelse på 30% svarende til 100.000 flere behandlinger for samme budget.

Man kunne undgå patienter på gangene, opnå korte eller ingen ventetider, opnå frit sygehusvalg – også i virkeligheden.

I Regionsrådet vil jeg kæmpe for mere udlicitering og mindre bureaukrati.

May-Britt Kattrup – www.kattrup.dk

Kandidat til Region Hovedstaden, Liberal Alliance