Private levendører i sundhedssektoren: Cepos har lavet flere analyser, som viser at der spares penge på udlicitering, og regionerne har selv udtalt, at der spares penge, når opgaver kommer i udbud. I Sverige lod man det private firma Capio overtage driften af et offentligt hospital. Det udløste en besparelse på 30%, svarende til 100.000 flere behandlinger for samme budget.

Det offentlige har udgifter, som det private ikke har, såsom akutberedskab, forskning m.m., omvendt har det private udgifter, som det offentlige ikke har f.eks. lønsumsafgift, købsmoms, investeringer og afskrivninger. Disse forhold ændrer ikke på, at der er penge at spare og forbedret service at hente.

Bedre ledelses system

Det er ikke fordi de offentlige ansatte er dumme eller dovne, men fordi ledelses systemet ikke fungerer godt nok.

Hvis jeg kommer i Regionsrådet vil jeg kæmpe for, at patienter henvises til den bedste og billigste behandling, lige meget om det er i offentligt eller privat regi. Naturligvis finansieret via skatten.