http://borsen.dk

DEBAT

Af May-Britt Kattrup, cand.merc.

I øjeblikket læser og hører vi meget om danskerne krævementalitet, men hvordan kan det være anderledes. Politikerne har selv skabt krævementaliteten.

For det første opkræver de så høje skatter, at vi ikke selv har råd til at disponere og vælge de løsninger, vi finder bedst. Så bliver vi nødt til at kræve offentlige løsninger. Vi har ikke andre muligheder. Samtidig betyder den høje skat, at vi føler, at vi har betalt for høj service og derfor også, at vi har ret til at kræve høj service.

For det andet mener politikerne, at de er bedre til at vælge for os, end vi selv er, og de regulerer i en grad, som må gøre enhver kommunist misundelig. De fratager os ansvaret for store dele af vores liv og behandler os som patienter og ofre i stedet for som selvstændige mennesker.

Derfor mister vi initiativ og lyst til selv at påtage os ansvaret, og tilbage er kun at kræve offentlige løsninger.

Så intet mærkeligt i danskerne krævementalitet.