Forsyningssikkerhedsafgift?

Er der overhovedet noget som helst sammenhæng mellem denne afgift og forsyningssikkerheden? Nej.

Grøn omstilling?

Hjælper den til grøn omstilling? Nej. 

Forsyningssikkerhedsafgift er helt urimelig, og rammer heste- og havefolk dobbelt.

Ud over at forsyningssikkerhedsafgiften i sig selv er toppen af umulig opfindsomhed, når politikere vil konfiskere flere af vores penge til offentligt overforbrug, rammer den hestefolk fuldstændig skævt.

Bruger man træpiller eller halm til strøelse skal man betale forsyningssikkerhedsafgift for strøelsen. Efterfølgende kan man så søge om at få afgiften refunderet, hvis man altså kan bevise, at man ikke har brugt materialerne til opvarmning.

Det er ikke svært at gætte på, hvilket bureaukrati det vil indebære, hvor besværligt det vil være for borgerne at udfylde skemaer og føre bevis. Samtidig vil det betyde endnu flere spildte skattekroner, som går til administration af dette system.

Det samme gør sig gældende hvis man køber træ til indhegning af have, fold, el.lign.

Hertil kommer en bagatelgrænse på kr. 5000,- pr. år. Så hvis dit indkøb af ovenstående materialer til hegn, strøelse el.lign. ikke overstiger kr. 5000,-, kan du ikke engang søge om tilbagebetaling.

Liberal Alliance er det eneste parti der har stemt imod energiforlig og forsyningssikkerhedsafgift. Husk det næste gang du skal stemme.

Læs mere om ‘Forsyningssikkerhedsafgift’ på SKAT