I lighedens hellige navn afskærer regeringen danskerne fra bedre muligheder og for at beholde flere af deres egne penge.

På danskernes vegne siger man nej til Liberal Alliances plan, som ville betyde, at alle også kassedamen, sygeplejersken, læreren og lagerarbejderen ville få 20.000 mere i hånden. Modstanden skyldes, at de højest lønnede ville få endnu flere. Nej så hellere undvære siger Corydon, men han er jo heller ikke blandt de lavest lønnede.

Det er da arrogance, der vil noget. Argumentet er, at vi bliver mere ulige. Men mon ikke mange vil foretrække 20.000 kr. i hånden, selv om Danmark falder fra at være det mest fjerde lige land til at være det ottende mest lige land, stadig mere lige end Sverige. Kunne være sjovt at spørge manden på gaden.

Corydon forsøger sig også med et argument om, at de dårligst stillede får dårligere service, og at uligheden derfor bliver større. Det betyder på almindelig dansk, at der bliver færre offentligt ansatte til overflødig registrering og kontrol, og at disse medarbejdere får lov at bruge deres kompetencer til meningsfyldt arbejde, og uden at nogen skal fyres. Hvem vil begræde det?

Og nej LA har ikke foreslået brugerbetaling på uddannelse, og heller ikke for at komme på hospitalet. 130,- er foreslået for at gå til læge (det samme som i Sverige), dog maksimum 1300 om året. Men er denne brugerbetaling hurdlen for, at Danmark bliver over 100 mia. kr. rigere, 124.000 flere kan komme i arbejde, og danskerne får en samlet skattelettelse på over 100 mia.kr, så vil den blive droppet.