Hestefolk (og andre) sjofles af kommunen! På byrådsmødet i Fredensborg mandag den 29. april oplevede jeg, hvor magtesløse borgerne står over for kommunens sagsbehandling. Selv når man vil foretage investeringer for egne midler, på egen grund. Investeringer som endda bidrager positivt til kommunens økonomi, og som tiltrækker fl ere borgere.

To ansøgninger om udvidelse af ridehuse blev på mødet uden nogen form for saglig diskussion blot sendt tilbage til udvalget, til senere afgørelse.

Administrationen havde indstillet begge ansøgninger til afslag. I den ene, udelukkende med lighedsbetragtninger og såkaldt præcedens som begrundelse. Altså en juridisk undskyldning for at sige nej til én, for også at kunne sige nej til andre.

Hvis denne argumentation er rigtig, må det være det samme som at sige, at disse mennesker ikke mener, at formålet med at arbejde er at forsørge sig selv, men udelukkende at opnå fornyet ret til offentlig forsørgelse.

Hensyn til landskabet er altid vigtigt, men ovennævnte ansøgning var ifølge bilagene vurderet til ikke at medføre en markant visuel ændring af området.

Enkelte byrådspolitikere ville undersøge, hvor mange ridehuse ’vi’ har, og hvor mange ’vi’ har brug for. Mit spørgsmål er, hvem er ’vi’. Kommunen ejer ikke et eneste ridehus, og har heller ikke brug for et ridehus.

Mange hestefolk ejer derimod ridehuse, og fl ere har brug for nye eller udvidelser af eksisterende. For mange er et ridehus en forudsætning for, at økonomien kan hænge sammen.

Ridesporten har brug for træningsfaciliteter i de rigtige internationale dimensioner. Hvad ville der ske, hvis man bad det danske fodboldlandshold om at træne på en håndboldbane? Der er mange nuværende og potentielle landsholdsryttere i Fredensborg, som deltager i både VM og OL, men på alle niveauer kan der være behov for et ridehus.

Den danske hestesektor omsætter for ca. 25 mia.kr. med en beskæftigelse, der svarer til ca. 21.000 fuldtidsstillinger. Og specielt i Fredensborg kommune er koncentrationen af heste meget høj, og branchen har derfor stor betydning for skatter og beskæftigelse.

Hertil kommer, at hestefolk vedligeholder og forskønner mange ejendomme, som ellers ville stå forsømte, hvilket ses fl ere andre steder i landet.

Så hvad med at værdsætte disse menneskers ønske om at investere i kommunen i stedet for at sjofle dem.