Vibeke Westh, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, skrev en super artikel i går (15. november 2013) i Frederiksborg Amts Avis, som sætter fokus på sygeplejerskernes arbejdsvilkår.

Sygeplejersker er ved at registrere sig ihjel. Det er helt urimeligt. Det giver unødig stress og tager tid, som kunne være brugt på patienter. Vis i stedet for tillid til offentlige ansatte. De har taget uddannelse og job, fordi de kan og vil.

Stress er skyld i alt for mange fejl og utilsigtede hændelser. Ifølge Vibeke Westh mener 43% af sygeplejerskerne at de har så travlt, at det går ud over patientsikkerheden.

Samtidig stiger andelen af ansatte der skal administrere og kontrollere, og andelen af personale som tager sig af patienter falder. Vibeke Westh skriver, at ”hver gang der for ti år siden var 100 fuldtidsbeskæftigede, der udførte pleje og behandling af patienter, så er der kun 75 fuldtidsbeskæftigede i dag. Altså en markant nedskæring.”

Vi skal effektivisere, men det skal ikke være på bekostning af kvalitet. Men ved at

  • Afskaffe alt dobbeltregistrering og alt unødig registrering. Der skal kun registreres på relevante faktorer, f.eks. genindlæggelser, helbredelse og andre forhold som har med patientsikkerhed at gøre.
  • Bedre IT systemer.
  • Synlig ledelse.