Afskaf arveafgiften

Arveafgiften er både uretfærdig og skadelig. Uretfærdig fordi der allerede er betalt tårnhøj skat en gang. Skadelig fordi den koster vækst og arbejdspladser.

Landbrugsejendomme og andre virksomheder som har været i familiens eje gennem generationer må ofte sælges eller lukkes, fordi der ikke er likviditet til at betale arveafgiften, som jo skal betales, selv om der ikke realiseres værdier.

Familievirksomheder er den dominerende virksomhedstype i Danmark. De beskæftiger over 750.000 mennesker og står for 60 pct. af beskæftigelsen i den private sektor. Vi kender de store som Lego, Danfoss, Jysk m.fl. men en meget stor andel af de danske familievirksomheder er mindre og mellemstore, og de er særlige følsomme over for generationsskifte.

Gør som man har gjort i Sverige og Norge og mange andre europæiske lande – afskaf arvegiften/boafgift – i stedet for at diskutere om den nye paniske regel vedr. formueskattekurs skal rulles tilbage.

Arvegiften koster det danske samfund tabte arbejdspladser, men indbringer kun få mia. kr. Den er en ren misundelses skat.