Automatsvaret på alle problemstillinger er ”Vi må gøre noget -flere ressourcer”.

I stedet burde man fokusere på at udnytte de midler og værktøjer, der allerede er til rådighed, før end man pr. automatik tildeler flere midler, indfører mere overvågning, mere registrering og mere indskrænkelse af personlig frihed. 5 eksempler:

  1. SKAT har i 6 år haft oplysninger om 314 kunder, som havde placeret 4,8 mia.kr. i HSBC banken i Schweiz, men intet har SKAT foretaget sig. Alligevel får SKAT flere og flere beføjelser til overvågning og krænkelse af privat ejendomsret uden retsgrundlag. F.eks. adgang til privat grund uden retskendelse.
  2. Det nylige forfærdelige terrorangreb, blev udført af en person, som lige var blevet løsladt fra fængsel, hvor han sad inde for et knivstikkeri. Fordi han ankede dommen blev han midlertidig løsladt, uden at nogen reagerede på alle de advarsler og informationer som både politiet og PET havde vedr. radikalisering. Alligevel er fokus på at skaffe flere oplysninger via mere overvågning (endda uden dommerkendelse) samt flere penge.
  3. I mange af de sager, som omhandler omsorgssvigt overfor anbragte unge, var myndighederne advaret. De havde masser af oplysninger, men reagerede ikke. Og alligevel var efterfølgende fokus rettet mod flere registreringer, og hvordan myndighederne kunne få flere informationer.
  4. Vi har et af verdens dyreste sygehusvæsner men langt fra et af de bedste.
  5. Et af de dyreste skolevæsner men langt fra et af de bedste.

Der er sikker behov for flere midler i nogle tilfælde, men kunne man ikke anvende og optimere de eksisterende først?