Større velstand –  også for de fattigste

Arne Lund (EL) påstår i Frederiksborg Amts Avis den 17.april, at de fattigste bliver dårligere stillet, fordi han antager et forringet træk på offentlige forbrugsmuligheder. Det betyder på almindelig dansk, at der bliver færre personer til at registrere, kontrollere, udstede forbud og påbud m.m. Jeg tvivler på, at nogen hverken rig eller fattig vil begræde det.

Og hvorfor skulle Danmark være det eneste land i verden, der ikke kan yde ordentlig service med færre ansatte.

I kroner og øre betyder Liberal Alliances plan, at de 10% dårligst stillede i gennemsnit får 7.000 kr. mere til rådighed om året. De 10% bedst stillede for i gennemsnit 61.000 mere til rådighed, og alle i arbejde får 20.000 mere udbetalt om året.

Ingen skal fyres

Det er rigtigt, at LA’s plan vil betyde 92.000 færre offentligt ansatte. Det er til gengæld forkert, at der skal fyres så meget som en eneste. Reduceringen skal ske ved naturlig afgang over 10 år. Det er også forkert, at ”LA vil skære ned på hospitaler, skoler, børnehaver mv.”

LA foreslår, at kontanthjælpsmodtagere over 30 år, skal kunne klare sig med det samme som dem under 30 år. Ellers har vi ingen reguleringer af arbejdsløses overførsler i vores plan.

Arbejdsmarkedet bekymring for fremtiden er, at der ikke er arbejdskraft nok, og ikke om der er arbejde nok at søge. Så heller ikke her, har Arne Lund relevante indvendinger.

Og tro at LA kan påvirke finansministeriets udregninger, lader vi lige stå et øjeblik….