kort over regionerne hovedstaden
Region Hovedstaden:
Med 1,7 mio. indbyggere, svarende til ca. 30% af landets befolkning, er Region Hovedstaden den største af de 5 regioner. Antallet af indbyggere forventes at stige til 2 mio. i 2040.

Budgettet er på 39,7 mia. kr. i 2013, og ca. 90% går til sundhedsområdet. I alt er der 36.000-40.400 ansatte (opgjort i fuldtidsstillinger). De 41 folkevalgte politikere vælges for en 4-årig periode, næste gang 19. november 2013, sammen med kommunalvalget.

Ca. 90% af budgettet anvendes på sundhedssektoren. Andre opgaver er: Miljø, uddannelse, forskning og innovation, erhverv samt trafik.

Region Hovedstaden dækker hele Nordsjælland, København, Vestegnen og til Amager. I alt 29 kommuner plus Bornholm.

Regionen dækker i alt 2.561 km² – eller ca. seks pct. af Danmarks samlede areal og har i alt 554 km kyststrækninger.

Se mere på kortet her