Der er mange opgaver forbundet med at føre en valgkamp. Hvis du har lyst at hjælpe på den ene eller den anden måde, må du meget gerne kontakte mig. Kontakt

Man kan hjælpe på flere måder. Hænge plakater op, planlægge markedsføring, komme med input til politiske emner, foreslå forbedringer af hjemmeside, yde økonomisk støtte, forslå annoncering i specifikke medier m.m.

Uanset omfanget vil al hjælp eller støtte blive højt værdsat.

May-Britt Kattrup
Donse Hovedgård
2970 Hørsholm
Denmark

E-mail: May-Britt.Kattrup@ft.dk
Mobil: +45 61 62 45 74

MF (LA)
Sundheds- & Ældreordfører, Psykiatriordfører
og ordfører vedr. Etisk Råd og § 71
Ligestillingsordfører
Kandidat til Regionsvalget 2017, Reg. H

Følg med på Facebook her