Lidt om Folketingsvalget

Et folketingsvalg, valg til Folketinget, som ifølge Grundloven skal afholdes mindst hvert fjerde år. Statsministeren kan inden for den periode opløse Folketinget ved at udskrive folketingsvalg, fx hvis regeringen kommer i mindretal i et vigtigt politisk spørgsmål (kabinetsspørgsmål).

Grundloven bestemmer, at folketingsvalg afholdes som almindelige, direkte og hemmelige valg. Valgloven giver særlige regler for, hvilke partier og enkeltpersoner der kan opstille til folketingsvalg, mens Grundloven angiver, at mandaterne skal fordeles efter forholdstalsvalgmåden, således at partierne repræsenteres ligeligt. Dog fastlægger Valgloven en spærregrænse, således at et parti i praksis skal have opnået mindst 2% af stemmerne for at blive repræsenteret. Folketinget godkender selv resultatet af et folketingsvalg og medlemmernes valgbarhed.

Læs mere om hvad folketingsvalg er her.

Kilde Gyldendal