DEBAT   Af May-Britt Kattrup, civiløkonom

 Nu har Helle Thorning-Schmidt endelig fundet ud af, hvad der står om betalingsringen i hendes eget regeringsgrundlag. Og det viser sig, at tallet på ca. 2 mia. kr. i provenu er fremkommet på falske forudsætninger.

Derfor er det måske på tide at se det hele i et større perspektiv. Ifølge Cowi vil en betalingsring medføre en samlet udgift for samfundet på 7,8 mia. kr. Dvs. at samfundet som helhed stilles dårligere ved etablering af en betalingsring, end de er i dag. Og Dansk Byggeri har vist, at betalingsringen vil give statskassen et underskud de næste 13 år.

Visk tavlen ren, se realistisk og objektivt på en løsning, og glem stædige og ideologiske beslutninger. Prøv at lytte til eksperter og forbrugere. Vejdirektoratets miljøundersøgelse fra forrige uge viser, at kun 4 pct. af bilisterne vil lade bilen stå, at der kun spares 15.600 timer ud af de 130.000 som dagligt spildes i trafi kken, og at der kun vil ske en stigning på 1,5 pct. i den kollektive trafik.

Et af de vigtigste parametre for valget mellem bil eller bus/tog, er den tid, folk skal bruge til transport, og oftest er transporttiden med kollektiv trafik, to til tre gange længere.

Byt om på rækkefølgen. I stedet for at investere i betalingsanlæg bør man gøre kollektiv trafik væsentligt mere attraktiv og hurtigere. Det kunne overflødiggøre en betalingsring.

Og anlæggelse af en havnetunnel vil samtidig kunne føre en stor del af den tilbageværende biltrafik uden om København.

Hvis udviklingen efterfølgende, mod forventning, skulle vise sig ikke at være tilfredsstillende, og der stadig er for mange biler i København, ville roadpricing være en langt bedre løsning. Det bruges allerede til lastbiler.

Roadpricing kan bruges overalt: i andre storbyer, motorvejsstrækninger, broer m.m., og ikke kun i København. Og vil ydermere have den fordel, at det er lettere at administrere udlændinges betaling for at køre på de danske veje.

Indførelse af roadpricing skulle naturligvis medføre nedsættelse af registreringsafgift og vægtafgift på biler i Danmark.