Aktive indvandrere

Alle som vil bidrage til det danske samfund er mere end velkomne. Vil man arbejde, overholde danske love, respektere demokrati og landets skikke, skal man være så velkommen.

Indvandrere skal have kontrakt på et job, før end de kan blive registreret i Danmark. De skal arbejde og betale skat i Danmark i sammenlagt 5 år, før de har adgang til danske sociale ydelser. Begår de kriminalitet, må de forlade landet øjeblikkeligt.

Flygtninge skal hjælpes bedst muligt. I nærområderne kan vi hjælpe bedst og flest. Her kan vi også hjælpe de svageste. Dem som ikke har mulighed for at rejse til Europa. Danmark skal bidrage til at hjælpe disse stakkels mennesker på lige fod med andre EU-lande.

Hvis regler eller konventioner står i vejen for ovenstående, bør de ændres. De er lavet efter anden verdenskrig, og situationen i dag er så meget anderledes både mht. antallet af flygtninge og mobilitet.