om-mig

Hvorfor Liberal Alliance?

Jeg har ikke før været politisk aktiv, men Liberal Alliance har givet mig troen på, at Danmark kan blive et endnu bedre land for alle uanset deres nuværende økonomiske situation. Jeg brænder for at være en del af det team, som skal gøre Danmark til et land med mindre bureaukrati, lavere skat, mere vækst og mere frihed.

Jeg værdsætter vores velfærdssamfund og ønsker, at det skal bestå. Men velfærd forudsætter velstand. Vi er i dag så regulerede og betaler så meget i skat, at det dræber initiativ og vækst, og fortsætter vi i det spor, vil vi gå fra at have været et af de rigeste lande i Europa til at blive det fattigste land i Nordvest Europa inden 2017 (OECD). Det må ikke ske. Derfor Liberal Alliance.

Gennem mit liv har jeg haft stor glæde af de muligheder, som det danske samfund har givet mig. Mulighed for uddannelse, lægehjælp, job, aktiv fritid, m.m. Disse muligheder ønsker jeg også for fremtidige generationer. Og jeg er nået til et stadie i mit liv, hvor jeg har overskud og energi til at give noget tilbage.

Liberal Alliance fremfører alle de synspunkter, jeg har savnet i dansk politik, og vigtigst, LA står ved deres ord.

Hvis der skal være råd til velfærd, er vi som nation nødt til at sænke skatten væsentligt og minimere regulering af alt og alle. Kun herved bliver der igen skabt det selvstændige initiativ og den private vækst, der skal til for at sikre danske private arbejdspladser.

Hvis ikke den private sektor vokser, er der ingen til at finansiere den offentlige sektor.

LA er det eneste parti, som turde sætte overførselsproblematikken på den danske politiske dagsorden og for alvor sætte gang i debatten om problemet med den store danske offentlige sektor.

De enorme udgifter til overførsler og den offentlige sektor er afgørende for Danmarks fremtid, men de fleste politikere afholder sig fra at sige sandheden om disse forhold, fordi den berører ca. 70% af vælgerne. 800.000 borgere er ansat i den offentlige sektor, og 2,1 mio. borgere er på overførselsindkomst. Altså i alt 2,9 mio. borgere der betales af det offentlige system.

Det den nuværende regering kalder ”reform amok”, er for det meste små skridt i den rigtige retning, men langt fra tilstrækkeligt. Og personligt mener jeg, at ikke engang disse små skridt havde set dagens lys, hvis ikke det havde været for LA’s indflydelse i Dansk politik. Derfor Liberal Alliance.

Kort sagt:

Lavere skat, mindre bureaukrati, mere vækst og mere frihed. Derfor Liberal Alliance.