Jeg har brug for din stemme imorgen til folketingsvalget.

Jeg har brug for din stemme når du imorgen skal sætte dit kryds til Folketingsvalget 2019.

Herunder har jeg delt med dig lidt om hvad jeg står for. Jeg har brug for din stemme og håber du kan se fornuften i mine mærkesager.

Har du spørgsmål må du meget gerne besvare denne mail og du er også velkommen til at ringe +4561624574. Tak for din tid 🙂 Håber du får et godt valg.

 

Jeg vil arbejde hårdt for mine mærkesager.

Hvis man både er økonomisk bevidst, har samfundssind, klimabevidst og går ind for, at vi selv skal bestemme noget mere over eget liv, og politikere skal blande sig mindre, er der kun et valg: Liberal Alliance.

Lavere skatter OG bedre velfærd, samfundsøkonomisk grøn omstilling og mindre indblanding fra stat og politikere. Og kun finansierede forslag.

Med forslag om afskaffelse af arveafgift, ingen skat på de første 7.000 kr. man tjener, fjernelse af topskat, selskabsskat ned til 12,5 pct., afskaffelse af iværksætterskat, aktieindkomstbeskatning fra 42 pct. til 27 pct. sikrer vi mere rimelighed samt mere Vækst, Velstand OG Velfærd.

I Liberal Alliances 2030 er inkluderet en seksdobling til forskning til samfundsøkonomisk grøn omstilling, og ca. 40 mia.kr. til værdig ældrepleje, bedre sundhedsvæsen og indsatser for børn og unge.
Og ikke mindst meget mere frit valg både for ældre, forældre og skoleelever og for første gang nogen sinde forslås FRIT VALG FRA DAG ET I SUNDHEDSVÆSENET, privat som offentligt, skattefinansieret. Det har jeg kæmpet for siden 2013, inden jeg kom i Folketinget. Og nu forslår vi det. Hvorfor skal det offentlige sundhedsvæsen være førstevalg og have monopollignende tilstand? Hvorfor skal ret til selv at vælge kun være muligt, hvis det offentlige ikke kan behandle inden for 30 dage? Hvorfor skal mulighed for selv af vælge fra dag et forbeholdes dem, som har råd? Sundhedsydelser skal leveres der hvor de er bedst og billigst og hvor vi, som patienter ønsker det uanset vores egen privatøkonomi.
Vælger man en løsning, som er dyrere end det offentlige, skal man selv betale differencen. Men det er svært at finde, især hvis det offentlige regner rigtigt og medtager alle omkostninger. Alle de analyser og priser jeg har set, er det private billigere, også når man tager hensyn til de forskellige omkostningsstrukturer.

Økonomer har regnet på udspil fra Socialdemokratiet, Venstre og Liberal Alliance. Socialdemokratiets politik betyder 10.000 færre i beskæftigelse, Venstre får et lille plus på 650 personer, og Liberal Alliance et plus på 100.000 personer. Hvad det betyder for vores velstand-BNP kan du se nedenfor i grafikken.

 

Hvor kommer pengene fra?

 

Det store plus i LAs 2030 plan opstår dels pga. lavere skattesatser og bedre vilkår for erhvervslivet. Det er her fra væksten og beskæftigelsen skal komme. Dels fra et mindre forbrug i den offentlige sektor. For hver 100 kr. der bruges i dag vil vi fremover bruge 99,80 kr. Planen er baseret på gennemregninger af finansministeriet og mere end fuld finansieret.

Det store minus fra Socialdemokratiet opstår pga. af højere skattesatser, som hæmmer væksten samt et merforbrug i den offentlige sektor, som i forvejen er verdens største.
Venstres nul bidrag til Vækst, Velstand OG Velfærd opstår, fordi man ikke vil sænke skattesatserne og forøge det offentlige forbrug.

Selv om danskerne er flinke mennesker, som gerne vil betale skat, er der jo ingen grund til at betale mere end nødvendigt. Og slet ikke så meget, at det rent faktisk giver minus vækst og dermed fjerner grundlaget for fremtidens velfærd. Vi bør indse, at den Socialdemokratiske fortælling, som Venstre nu desværre også har taget til sig, om at en krone mere i skat er en krone mere til velfærd, IKKE holder nogen steder.
Og til dem som er trætte af de fejl, der er begået i LA – Ja, jeg er enig men vi skal videre og se fremad.

Hvad er alternativet, hvis man ønsker lavere skatter OG bedre velfærd også i fremtiden:

Stem LA, Stem Kattrup imorgen ✅

 

Jeg værdsætter dit kryds.

Jeg gør hvad jeg kan – resten er op til dig.

God valgdag til dig og jer alle.

De bedste hilsner,

May-Britt Kattrup

bedre vilkår for erhvervslivet bedre vilkår for patienter og ansatte i sundhedsvæsnet lavere skatter og bedre velfærd