regionspolitik-top

Mine Mærkesager:

1. Mindre Bureaukrati

Liberal Alliance vil effektivisere med 1,5% om året. Så bliver den danske offentlige sektor den tredje største i verden. Ingen skal fyres. Det skal ske ved naturlig afgang. Og ingen skal løbe stærkere.

Når overflødig kontrol og registrering afskaffes, bliver der tid til borgerne. Vi skal stole på offentligt ansatte og lade dem udføre det arbejde de er uddannede til, ansat til og gode til. De skal inddrages i arbejdet med at indføre smartere arbejdsgange. Det er dem, som kender hverdagen og rutinerne.

Vi har verdens højeste offentlige forbrug, verdens næststørste offentlige sektor og derfor også verdens højeste skattetryk (skatter og afgifter i procent af BNP). Men vi får ikke verden bedste service eller velfærd for pengene. Det skal vi lave om på.

Selv regeringens produktivitetskommission siger, at der kan effektiviseres i den offentlige sektor uden, at det går ud over service. Ingen siger, at det bliver nemt, men hvis viljen er til stede, er det muligt.

Når man ser på, hvordan pengene bruges, er det ikke så svært at tro på regeringens produktivitetskommission. GPS bycykler til 88 mio.kr., 2 skøjtehaller i samme kommuner til over 70 mia.kr., sygeplejersker registrerer så meget overflødigt, at det svarer til 2.461 fuldtidsstillinger, som i stedet kunne være brugt på patienter. Skrottede IT systemer 2 mia.kr., IC4 7 mia.kr. socialrådgiver bruger 80% af deres tid på rapportering osv.

Hvis alle kommuner var lige så effektive som Vejle og Frederiksberg, ville der være ca. 25 mia.kr. mere til rådighed.

Otte lande i verden har bedre velfærd end Danmark, og alle otte har en mindre offentlig sektor og lavere skattetryk. Hvorfor ikke Danmark?

2. Øget bundfradrag

De første 7.000 kr. du tjener hver måned skal være skattefri også fri for de 8% AMBI. Det betyder 20.000 kr. mere udbetalt til alle i arbejde.

Ingen skal forsørge staten, før end man kan forsørge sig selv. Alt for mange familier har en meget stresset hverdag bl.a., fordi de skal aflevere alt for stor en andel af deres indkomst til skat.

Og så skal det kunne betale sig at arbejde.

3. Aktive indvandrere

Alle der ønsker en plads på arbejdsmarkedet i det danske samfund, og som har respekt for demokrati og danske værdier skal være mere end velkomne. Men man skal have et arbejde i Danmark FØR, end man kan blive registreret her. Og man skal arbejde og betale skat i Danmark i sammenlagt 5 år før end, man kan trække på det danske sociale system. I de 5 år skal en sundhedsforsikring være obligatorisk.

Jeg går ind for fri bevægelighed af arbejdskraft men ikke fri bevægelighed af danske sociale ydelser.

Kriminelle indvandrere skal udvises øjeblikkeligt.

Flygtninge har en forfærdelig tilværelse og dem skal vi hjælpe så godt vi kan. Det gør vi bedst i nærområder. Der kan vi hjælpe mange flere, og der kan vi også hjælpe de svageste, som ikke har mulighed for at komme til Danmark for at få hjælp.

Eksisterende konventioner skal overholdes, og er de ikke tidssvarende, skal de ændres.

4. Sund konkurrence

Frit sygehusvalg fra dag ét. Danskerne skal frit kunne vælge sygehus i hele EU – også i Danmark -hvilket ikke er tilfældet i dag.

Ifølge EU’s patientmobilitetsdirektiv har alle danskere siden 1. januar 2014 kunne vælge et privat hospital i hele EU men ikke i Danmark? Det frie valg gælder fra dag et, uanset ventegarantier og ventetider. Muligheden gælder for alle ambulante behandlinger og for visse andre udvalgte behandlinger.

Behandlingen refunderes i Danmark med den gennemsnitlige takst (DRG). Rejse og ophold dækkes ikke.

Men selvfølgelig bør det frie valg også gælde i Danmark fra dag ét uden hensyn til ventetider og garantier. Det er meget mere bekvemt for mange patienter, og hvorfor skal vi sende skattekroner og arbejdspladser til udlandet, hvis vi kan selv?

Men skal det fungere i virkeligheden, er det nødvendigt med oplysning og let tilgængelig information. Læger og hospitaler skal informere om mulighederne, ligesom det skal være nemt at finde på nettet. Der kunne f.eks. være en liste over godkendte hospitaler med bedømmelser af f.eks. 5 udvalgte kriterier. Det kunne være helbredelsesprocent, genindlæggelse, komplikationer, ventetid, pris (hvis den overstiger DRG, skal man selv betale resten), evt. ventetid.

Et frit valg vil skabe mere konkurrence, bedre og billigere produkter, og derved bedre service for patienter. Samtidig vil det skabe mere lighed, da det ikke kun er dem, som har råd til det, der har mulighed for at vælge den bedste løsning.

Se særskilt arbejdspapir for yderligere information. (Link kommer snart)

5. Drop Ring 5

Ring 5 er primært et svensk ønske om at komme hurtigere fra Stockholm til Hamborg. Den vil koste 50 mia.kr. og pløje ned igennem den smukke nordsjællandske natur. Det vil skabe meget gennemkørende trafik, men vil ikke nævneværdigt løse de trafikproblemer, som findes i Nordsjælland.

Og de skal løses. Derfor bør Hillerød- og Frederikssundsmotorvejene gøres færdige og forlænges til henholdsvis Hillerød og Frederikssund. Det vil også lette trafikken andre steder, f.eks. på Isterødvejen og Helsingør motorvejen.

Ligeledes bør Kystbanen gøres mere driftssikker, så man er sikker på, hvornår toget afgår, og hvor lang tid turen tager.